Skrifter i utvalg

Walter Benjamin: Skrifter i utvalg, bind I og II, Walter Benjamin: Skrifter i utvalg, bind I og II, (red. Arild Linneberg) Vidarforlaget 2014

Om Skrifter i utvalg:Inspirert av en rekke filosofer og forfattere, deriblant Georg Lukács, Theodor W. Adorno, Gershom Scholem, Freud, Proust, Kafka, Baudelaire, Marx, Goethe og Leibniz, arbeidet Walter Benjamin (1892-1940) fram en unik syntese av jødisk-kristen mystikk og marxistisk historiefilosofi. Sentralt i forfatterskapet står begrepene framstilling (Darstellung), bilde og erfaring – begreper som er uløselig knyttet til det Benjamin kaller urhistorie (Urgeschichte). Til forskjell fra den offisielle historieskrivningens forvaltere, som anser beretninger om konger og generaler som troverdige kilder, retter Benjamin oppmerksomhet mot estetiske framstillinger og bilder – det være seg diktverk, arkitektur, mote, fotografi – som kan utsi noe om fortidens kollektive erfaringer. Det er her Benjamin finner urhistorien: i fragmentene, ruinene, sitatene; han finner urhistorien i det som er overlevert som gjenstander, som spor etter menneskelig aktivitet. Og dette er gjenstander og spor som i aller høyeste grad sier noe om nåtiden.

Walter Benjamin kan med rette kalles en av det tjuende århundrets viktigste tenkere. Skrifter i utvalg I og II, (samlet 886 sider) redigert av Arild Linneberg, er det mest omfattende utvalget som foreligger på norsk. Her trer Benjamin fram i all sin mangfoldighet som fortolker av Baudelaire, Brecht og Kafka, som kritiker av mote, kapitalisme og fascisme, som surrealismens og den politiske estetikkens teoretiker; som matskribent, flanør og reisende i hasjrusens verden – og vi møter ham i rollen som Tysklands første barnetimeonkel. Overalt gis leseren anledning til å reflektere over en rekke problemstillinger – litterære, politiske, kulturelle – som er like brennende aktuelle i dag som de var på Benjamins tid.

Tekstene i utvalget er presentert i omvendt rekkefølge, fra 1940 og bakover til 1932 (bind I), fra 1931 til 1916 (bind II). Slik aktualiseres et viktig historiefilosofisk poeng: Vår forståelse av en tekst skrevet i (f. eks.) 1916, er betinget av hvordan vi forstår tekster skrevet etter 1916. Å lese Benjamin baklengs kan derfor bety: å stadig oppdage nye lag av fortolkninger, mening og sannhet.

Skrifter i utvalg er oversatt av Arild Linneberg og Janne Sund, samt Per Buvik, Amund Børdahl, Espen Børdahl, Roman Linneberg Eliassen, Nina Goga, Eirik Høyer Leivestad, Pål Norheim, Robert Bjørnøy Norseng, Frode Helmich Pedersen og Lars Sætre.
Det innledende essayet (bind I) er skrevet av Arild Linneberg og Janne Sund: «‘Å lese det som aldri er skrevet’ – om å lese Walter Benjamin baklengs»

Se innholdsfortegnelse.

 

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere liker dette: