Innholdsfortegnelse, Skrifter i Utvalg

Innholdsfortegnelse bind I

Forord…………………………………………………………. 9

Innledning ved Arild Linneberg og Janne Sund

«Å lese det som aldri er skrevet»

Om å lese Walter Benjamin baklengs………………. 13



1940 (posthumt, Passasjeverket)1

[Mote]………………………………………………………….. 83 

[Samleren]……………………………………………………. 111

[Erkjennelsesteoretisk; en framskrittets teori] ……. 126 



1940

Om historiebegrepet………………………………………. 179 



1939

Om noen motiver hos Baudelaire……………………… 195 

Hva er det episke teater? (2) …………………………… 250 



1938

Dagboksnotater 1938………………………………………. 261 

Kommentarer til dikt av Brecht …………………………. 270 



1936

Fortelleren – betraktninger over

Nikolaj Leskovs verk ………………………………………. 333 

Kunstverket i tidsalderen for dets tekniske

reproduserbarhet …………………………………………… 360 



1935

Johann Jakob Bachofen …………………………………. 411



1934

Franz Kafka ………………………………………………….. 431 

Notiser Svendborg 1934 …………………………………. 462



1933

Erfaring og armod ………………………………………….. 475 

Tysk i Norge ………………………………………………….. 481 

Læren om det som likner ………………………………… 485 



1932

Litt om erfaring ……………………………………………… 495

Hasjisj i Marseille ………………………………………….. 496

Den avslørte påskeharen eller kunsten å gjemme.. 505 

Henvisninger …………………………………………………. 507 

Om oversetterne ……………………………………………. 509 

Register bind I og bind II …………………………………. 511 

Innholdsfortegnelse bind II



1931

Jeg pakker ut mitt bibliotek ……………………………… 11 

Den destruktive karakter …………………………………. 21 

Mikke Mus …………………………………………………….. 24

Hva er det episke teater? (1) –

En studie om Brecht ……………………………………….. 25



1930

Den tyske fascismens teorier …………………………… 43

En gategutt i Berlin. Et radioforedrag for barn …….. 57

Mat ……………………………………………………………….. 65

Fersk fiken [65], Café crème [66],

Falerner og tørrfisk [67], Borsjtsj [69]

Pranzo caprese [70], Morbær-omelett [71]

Kriminalromaner, på reise ………………………………… 73

Nordisk sjø …………………………………………………….. 76

Første form for en kritikk som nekter å dømme …… 82

Romanens krise: «Berlin Alexanderplatz» ………….. 85



1929

Til Prousts bilde ……………………………………………… 95

Surrealismen ………………………………………………….. 111

Knut Hamsun …………………………………………………. 128

Flanørens gjenkomst ………………………………………. 131



1928

Det hemmelige Berlin ……………………………………… 139 

Weimar …………………………………………………………. 143

Vemmelsens teori …………………………………………… 146



1927

Bør kvinnen delta i det politiske liv?

Tvert imot: Dikterinnen Colette …………………………. 149

1923/1925

Goethes Valgslektskap ……………………………………. 157



1921

Forsøk på en kritikk av volden …………………………. 245

Oversetterens oppgave …………………………………… 273

Teologisk-politisk fragment ………………………………. 288

Kapitalismen som religion ………………………………… 290

1919

Skjebne og karakter ……………………………………….. 295

1918

Om den kommende filosofiens program …………….. 307



1016

Om språket generelt og

om språket til menneskene …………………………… 323



1940

Curriculum Vitae Dr. Walter Benjamin …………… 345

Henvisninger ………………………………………………… 349

Om oversetterne ……………………………………………. 351

Register bind II og bind I …………………………………. 353

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere liker dette: